Elena-Adina Tătaru Partner

Este avocat în Baroul București din anul 2012.

Asigură asistență juridică  și reprezentare în litigii de drept civil, drept bancar și protecția consumatorilor,  executare silită,  dreptul muncii și de drept administrativ, precum și în materia protecției datelor cu caracter personal.

De asemenea, a asigurat asistența juridică și reprezentarea unor clienți de prestigiu în fata Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, precum și în fața Curții Constituționale a României.

Adina a fost implicată in proiecte de consultanţă în materia dreptului imobiliar, a dreptului urbanismului, protecția consumatorilor, executare silită, drept internațional privat. A  participat la negocierea și redactarea unor contracte complexe, în special în domeniul bancar.  

Experiența sa include și redactarea de acte procesuale în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și redactarea de plângeri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului.

 

Printre proiectele majore în care a fost implicată se numără:

 

  • Asistență juridică și reprezentare acordate uneia dintre cele mai prestigioase instituții de credit din România, în cadrul unui litigiu de muncă ce a vizat calitatea de președinte al instituției;

 

 

  • Începând cu anul 2015, asigură în mod neîntrerupt coordonarea unor proiecte complexe de gestiune a litigiilor în materia protecției consumatorilor pentru prestigioase instituții de credit, fiind implicată în stabilirea strategiei de urmat, în activitatea de asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, dar și în facilitarea negocierii dintre părți, în vederea identificării celor mai bune soluții pentru clienții săi;

 

  • Consultanță juridică acordată uneia dintre cele mai importante instituții de credit din România, în legătură cu legislația aplicabilă și practica jdecătorească relevantă în materia dreptului urbanismului și a dreptului imobiliar, in vederea identificării riscurilor care ar putea fi întâmpinate din perspectiva garanțiilor constituite în favoarea creditorului bancar.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Experiență profesională:

2012 – 2014: Junior Lawyer, Stoica & Asociații

2014 – 2016 – Associate, Stoica & Asociații

2016 – aprilie 2017 – Senior associate, Stoica & Asociații

aprilie 2017 – decembrie 2019 – Managing lawyer, Marieta Avram Law Office

ianuarie 2020 – prezent – Partener, Marieta Avram Law Office

Studii:

2006 – 2010: Facultatea de Drept, Universitatea din București, licențiat în Drept;

2011 – 2013: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Limbi de lucru:  Română, Engleză, Franceză, Spaniolă

Afilieri:  Membru al Baroului București din 2012

Publicații:

O coadă de cometă: notificarea de dare în plată formulată de garantul ipotecar pentru stingerea datoriei debitorului persoană juridică, în coautorat cu prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office, 12 februarie 2018

https://juridice.ro/essentials/1946/o-coada-de-cometa-notificarea-de-dare-in-plata-formulata-de-garantul-ipotecar-pentru-stingerea-datoriei-debitorului-persoana-juridica

De ce propunerea de eliminare a titlurilor executorii în materia creditului acordat consumatorilor nu are o motivare obiectivă și rezonabilă, 18 aprilie 2018

https://www.juridice.ro/575330/de-ce-propunerea-de-eliminare-a-titlurilor-executorii-in-materia-creditului-acordat-consumatorilor-nu-are-o-motivare-obiectiva-si-rezonabila.html

De ce rata DAE trebuie să fie unică, dar poate să nu fie fixă (Despre Decizia CJUE în cauza C290/2019), 3 februarie 2020

https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/de-ce-rata-dae-trebuie-sa-fie-unica-dar-poate-sa-nu-fie-fixa-despre-decizia-cjue-in-cauza-c2902019?fbclid=IwAR07zK3IsdvSyr0OMIfsC5jVQT2CU4INLMaUOskH3Im7oblraPBPFKwdRhc

 

 Alte activități:

Participare în calitate de speaker la dezbaterea intitulată GDPR în banking, adică despre cea mai scumpă monedă nouă: datele personale…”, organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București în data de 23 mai 2018;

Participare în calitate de speaker, în data de 20 iunie 2018, la ediția a XXI-a a Colocviillor juridice ale Băncii Naționale a României, intitulată “Metamorfoze în dreptul bancar: trecut, prezent, viitor…”, cu tema: “Aspecte controversate privind nulitatea în cazul încalcării limitelor legale ale dobânzilor”.

 

Experiență profesională:

2012 – 2014: Junior Lawyer, Stoica & Asociații

2014 – 2016 – Associate, Stoica & Asociații

2016 – aprilie 2017 – Senior associate, Stoica & Asociații

aprilie 2017 – decembrie 2019 – Managing lawyer, Marieta Avram Law Office

ianuarie 2020 – prezent – Partener, Marieta Avram Law Office

Studii:

2006 – 2010: Facultatea de Drept, Universitatea din București, licențiat în Drept;

2011 – 2013: Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Limbi de lucru:  Română, Engleză, Franceză, Spaniolă

Afilieri:  Membru al Baroului București din 2012

Publicații:

O coadă de cometă: notificarea de dare în plată formulată de garantul ipotecar pentru stingerea datoriei debitorului persoană juridică, în coautorat cu prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office, 12 februarie 2018

https://juridice.ro/essentials/1946/o-coada-de-cometa-notificarea-de-dare-in-plata-formulata-de-garantul-ipotecar-pentru-stingerea-datoriei-debitorului-persoana-juridica

De ce propunerea de eliminare a titlurilor executorii în materia creditului acordat consumatorilor nu are o motivare obiectivă și rezonabilă, 18 aprilie 2018

https://www.juridice.ro/575330/de-ce-propunerea-de-eliminare-a-titlurilor-executorii-in-materia-creditului-acordat-consumatorilor-nu-are-o-motivare-obiectiva-si-rezonabila.html

De ce rata DAE trebuie să fie unică, dar poate să nu fie fixă (Despre Decizia CJUE în cauza C290/2019), 3 februarie 2020

https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/de-ce-rata-dae-trebuie-sa-fie-unica-dar-poate-sa-nu-fie-fixa-despre-decizia-cjue-in-cauza-c2902019?fbclid=IwAR07zK3IsdvSyr0OMIfsC5jVQT2CU4INLMaUOskH3Im7oblraPBPFKwdRhc

 

 Alte activități:

Participare în calitate de speaker la dezbaterea intitulată GDPR în banking, adică despre cea mai scumpă monedă nouă: datele personale…”, organizată de Societatea de Științe Juridice și Baroul București în data de 23 mai 2018;

Participare în calitate de speaker, în data de 20 iunie 2018, la ediția a XXI-a a Colocviillor juridice ale Băncii Naționale a României, intitulată “Metamorfoze în dreptul bancar: trecut, prezent, viitor…”, cu tema: “Aspecte controversate privind nulitatea în cazul încalcării limitelor legale ale dobânzilor”.

 

GDPR