Cristina-Ioana Frîncu Partner

Este avocat în Baroul București din anul 2009.

Asigură asistență juridică și reprezentare în următoarele domenii de drept: drept societar, contracte, drept imobiliar, drept bancar și finanțări, insolvență și drept administrativ.

Cristina a acordat asistență juridică în legătură cu procedurile de înfiinţare şi de modificare a actelor de constituire, de fuziuni şi achiziţii, de dizolvare şi lichidare şi cu activităţi societare curente, precum și cu privire la procedurile de listare/delistare a societăților pe/de pe Bursa de Valori București.

A asistat și reprezentat clienții în negocierea, redactarea şi modificarea unor contracte diverse  încheiate în desfăşurarea activităţii lor, cum ar fi: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, distribuţie, mandat, ipotecă, depozit, donaţie, etc.

A acordat asistenţă juridică societăţilor şi persoanelor fizice în diverse proiecte imobiliare prin realizarea de analize de tip due-diligence, prin negocierea, redactarea şi revizuirea documentației juridice, de urbanism, de cadastru şi de carte funciară. De asemenea, a acordat asistență juridică și reprezentare cu privire la dreptul urbanismului, inclusiv dar fără a se limita la autorizații de construire, certificate de urbanism și planuri urbanistice zonale, precum și cu privire la problemele de publicitate imobiliară și carte funciară.

De asemenea, a acordat asistență juridică și reprezentare instituțiilor bancare și a instituțiilor financiare internaționale cu privire la legislația română în domeniul societar și bancar, recuperarea creditelor, acordarea împrumuturilor și a altor facilități de credit.

Totodată, a acordat asistență juridică și reprezentare pe parcursul tuturor etapelor procedurii de insolvență (perioada de observație, reorganizare, faliment), inclusiv cu privire la acțiunile conexe, precum și cu privire la procedurile de achiziții publice și de contestare a actelor administrative.

Printre proiectele relevante în care aceasta a fost implicată se numără:

  • Asistența juridică acordată unei instituții financiare internaționale cu privire la acordarea unui împrumut sindicalizat în valoare de 56 mil. Euro unei societăți românești ce activează ca distribuitor de materiale de construcții;
  • Asistența juridică acordată unei instituții financiare internaționale cu privire la acordarea unui împrumut în valoare de 50 mil. USD unei instituții financiare nebancare locale;
  • Asistența juridică acordată unei societăți internaționale de credit de investiții, ca lider al consorțiului, în cadrul unei tentative de inițiere a unei oferte publice secundare a unei entități locale ce activează pe piața de producție și distribuție de carburanți;
  • Asistență juridică acordată unei societăți internaționale de avocați pentru liderul consorțiului, în cadrul procedurii de emitere de acțiuni de către o entitate locală acționând pe piața telecomunicațiilor, în vederea listării pe Bursa de Valori din Londra, cu scopul obținerii finanțării;
  • Asistență juridică acordată Băncii Mondiale/Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în cadrul Proiectului Băncii Mondiale de Acordare a Asistenței Tehnice în Domeniul Imobiliar: Baza Politicilor naționale și europene (P145716) – Output 3 – Revizuirea și Analizarea Legislației in domeniul proprietății imobiliare, precum și în cadrul Output 6 – Asistență la Redactarea Legislației în Domeniul Proprietății Imobiliare.
  • Asistență juridică și reprezentare acordate unei entități române cu participație de stat activând pe piața producerii și distribuire a energiei electrice și termice în cadrul unor litigii având ca obiect dreptul de proprietate asupra centralelor termice evaluate la 135.970.486, 878 EUR;
  • Asistență juridică și reprezentarea societăților de credit în cadrul litigiilor privind dreptul consumatorilor, inclusiv asigurarea reprezentării în fața Curții Constituționale a României;
  • Asistență juridică și reprezentare acordată în litigii având ca obiect anularea autorizațiilor de construire și a planurilor urbanistice zonale;
  • Asistență juridică acordată dezvoltatorilor în implementarea proiectelor imobiliare.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Experiență profesională:

2007-2008: Stagiu de practică, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2008 – 2009: Junior Lawyer, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2009 – 2011 – Associate, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2011 – 2013 – Senior associate, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2014-2018 – Managing Lawyer, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2019-Februarie 2021 – Partener, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

Martie 2021-prezent – Partener, Marieta Avram Law Office

 

Studii:    

2004 – 2008: Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, licențiat în Drept;

2008 – 2009: master de Dreptul Afacerilor, Universitatea Nicolae Titulescu

2009-2010 – Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților

 

Limbi de lucru:  Română, Engleză,

Afilieri:  Membru al Baroului București din 2009

 

Publicații:

3 decembrie 2020 – Interdicția dublei sancționări a aceleiași fapte ilicite. Invocarea principiului non bis in idem în cadrul revizuirii din materia contenciosului administrativ – juridice.ro/705793/interdictia-dublei-sanctionari-a-aceleiasi-fapte-ilicite-invocarea-principiului-non-bis-in-idem-incadrul-revizuirii-din-materia-contenciosului-administrativ.htm – – Cristina FRÎNCU și Alin OPREA;

30 septembrie 2020 – Opinie privind legea aplicabilă contractelor de finanțare pentru acordarea ajutoarelor de stat – juridice.ro/698124/stoica-asociatii-opinie-privind-legea-aplicabila-contractelor-de-finantare-pentru-acordareaajutoarelor-de-stat.html – – Cristina FRÎNCU și Alin OPREA;

7 aprilie 2020 – Suspendarea temporară a activității centrelor comerciale – implicații asupra obligației de plată a chiriei de către comercianți în contextul stării de urgență – juridice.ro/677080/suspendarea-temporara-a-activitatii-centrelor-comerciale-implicatii-asupra-obligatiei-de-plata-achiriei-de-catre-comercianti-in-contextul-starii-de-urgenta. – Cristina FRÎNCU, Yolanda BEȘLEAGĂ;

23 ianuarie 2020Este permisă internaționalizarea unui contract comercial pur intern? – Opinia specialiștilor Stoica & Asociaţii – HotNews.ro – Cristina FRÎNCU și Alin OPREA;

19 septembrie 2019Războiul dintre asociați și societate: revendicarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social – Opinia specialiștilor Stoica & Asociaţii – HotNews.ro – Cristina FRÎNCU și Yolanda BEȘLEAGA;

6 februarie 2019Saga înstrăinării terenurilor pe baza actelor premergătoare emiterii titlului de proprietate – Opinia specialiștilor Stoica & Asociaţii – HotNews.ro – Cristina FRÎNCU

18 aprilie 2014 – Tranzacţii pe piaţa de capital în numele minorului | Marieta AVRAM, Cristina FRÎNCU juridice.ro/318752/tranzactii-pe-piata-de-capital-in-numele-minorului.html

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Experiență profesională:

2007-2008: Stagiu de practică, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2008 – 2009: Junior Lawyer, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2009 – 2011 – Associate, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2011 – 2013 – Senior associate, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2014-2018 – Managing Lawyer, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

2019-Februarie 2021 – Partener, Stoica & Asociații, societate civilă de avocați

Martie 2021-prezent – Partener, Marieta Avram Law Office

 

Studii:    

2004 – 2008: Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, licențiat în Drept;

2008 – 2009: master de Dreptul Afacerilor, Universitatea Nicolae Titulescu

2009-2010 – Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților

 

Limbi de lucru:  Română, Engleză,

Afilieri:  Membru al Baroului București din 2009

 

Publicații:

3 decembrie 2020 – Interdicția dublei sancționări a aceleiași fapte ilicite. Invocarea principiului non bis in idem în cadrul revizuirii din materia contenciosului administrativ – juridice.ro/705793/interdictia-dublei-sanctionari-a-aceleiasi-fapte-ilicite-invocarea-principiului-non-bis-in-idem-incadrul-revizuirii-din-materia-contenciosului-administrativ.htm – – Cristina FRÎNCU și Alin OPREA;

30 septembrie 2020 – Opinie privind legea aplicabilă contractelor de finanțare pentru acordarea ajutoarelor de stat – juridice.ro/698124/stoica-asociatii-opinie-privind-legea-aplicabila-contractelor-de-finantare-pentru-acordareaajutoarelor-de-stat.html – – Cristina FRÎNCU și Alin OPREA;

7 aprilie 2020 – Suspendarea temporară a activității centrelor comerciale – implicații asupra obligației de plată a chiriei de către comercianți în contextul stării de urgență – juridice.ro/677080/suspendarea-temporara-a-activitatii-centrelor-comerciale-implicatii-asupra-obligatiei-de-plata-achiriei-de-catre-comercianti-in-contextul-starii-de-urgenta. – Cristina FRÎNCU, Yolanda BEȘLEAGĂ;

23 ianuarie 2020Este permisă internaționalizarea unui contract comercial pur intern? – Opinia specialiștilor Stoica & Asociaţii – HotNews.ro – Cristina FRÎNCU și Alin OPREA;

19 septembrie 2019Războiul dintre asociați și societate: revendicarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social – Opinia specialiștilor Stoica & Asociaţii – HotNews.ro – Cristina FRÎNCU și Yolanda BEȘLEAGA;

6 februarie 2019Saga înstrăinării terenurilor pe baza actelor premergătoare emiterii titlului de proprietate – Opinia specialiștilor Stoica & Asociaţii – HotNews.ro – Cristina FRÎNCU

18 aprilie 2014 – Tranzacţii pe piaţa de capital în numele minorului | Marieta AVRAM, Cristina FRÎNCU juridice.ro/318752/tranzactii-pe-piata-de-capital-in-numele-minorului.html

GDPR