Liviu Alexandru Teodorescu Of counsel

Este avocat în Baroul București din anul 2011.

În virtutea colaborării dintre Cabinetul de avocat Liviu Alexandru Teodorescu și Cabinetul de avocat Marieta Avram, dl av. Teodorescu asigură asistență juridică și reprezentare juridică în litigii din domeniul achizițiilor publice.

Dl Teodorescu se bucură de o bogată experiență în administrația publică centrală, ocupând, de-a lungul anilor, poziția de Director adjunct în cadrul Direcției Juridice a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și de Director general în cadrul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP).

De asemenea, acesta a acordat consultanță unor importante companii românești și străine, precum și unor autorități și instituții publice în litigii legate de atribuirea unor contracte de achiziție publică și/sau concesiune, recuperarea unor sume de bani datorate de autorități contractante, anularea documentelor constatatoare negative, demersurile efectuate concretizându-se în soluții favorabile clienților, care au avut ca finalitate încheierea contractelor de importanță și valoare deosebite, plata sumelor de bani datorate și anularea documentelor constatatoare negative.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Experiență profesională:

2011 – prezent: Avocat titular, Cabinet de avocat „Liviu Alexandru Teodorescu”

Studii:

1993 – 1997: Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, licențiat în Drept;

1999 – 2000: Facultatea de Drept, Universitatea din București, master în specializarea Drept privat;

2001 – 2003: Facultatea de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, master în specializarea Puterea Executivă şi Administraţia Publică;

2004 – 2005: Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, master în specializarea Drept Internaţional şi Comunitar.

 

Limbi de lucru:  Română, Engleză

Afilieri:  Membru al Baroului București din 2011

 

Publicații:

 • ʺCauțiunea ca noutate în materia atribuirii contractelor de achiziție publică: inhibiție până la prohibiție a exercitării accesului la justițieʺ – Revista de Achiziții Publice, nr. 131/August 2018
 • ʺDocumentul constatator – aspecte teoretice și practiceʺ (coautor) – Revista de Achiziții Publice, nr. 133/Octombrie 2018
 • ʺAdresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire – mijloc de comunicare a unei informații sau act generator de efecte juridice?ʺ – Revista de Achiziții Publice, nr. 134/Noiembrie 2018
 • ʺDeschiderea pieței către mecanisme alternative de finanțare – Parteneriatul Public Privatʺ (coautor) – Revista de Achiziții Publice, nr. 135/Decembrie 2018
 • ʺSe poate deroga prin convenții de la competența teritorială stabilită de Legea nr. 51/2006 în materia litigiilor privind contractele care au ca obiect serviciile de utilitate publică? ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 142/Iulie 2019
 • ʺInstanța competentă să soluționeze litigiile în materia serviciilor de utilități publice-instanța de drept comun sau instanța de contencios administrativ? Legea nr. 212/2018 – incoerență și/sau omisiune?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 144/Septembrie 2019
 • ʺAccesul la achiziției publice/sectoriale/concesiunii – drept efectiv/real sau iluzoriu?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 147/Decembrie 2019
 • ʺInsolvența unui operator economic – motiv de excludere, de plano, dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publicăʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 149/Februarie 2020
 • ʺPoate fi încetată/suspendată/limitată prestarea serviciilor de salubrizare?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 151/Aprilie 2020
 • ʺEste admisibilă procedura ordonanței de plată în cazul unor pretenții ce derivă din contracte de achiziție publică/concesiune?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 153/Iunie 2020
 • ʺExcluderea din procedura de atribuire pentru existența unor abateri profesionale graveʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 155/August 2020
 • ʺCum prevenim dezangajarea fondurilor UE și aplicarea corecțiilor financiare ca urmare a unor nereguliʺ (coautor), Revista de Achiziție Publică, nr. 157/Octombrie 2020

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Experiență profesională:

2011 – prezent: Avocat titular, Cabinet de avocat „Liviu Alexandru Teodorescu”

Studii:

1993 – 1997: Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, licențiat în Drept;

1999 – 2000: Facultatea de Drept, Universitatea din București, master în specializarea Drept privat;

2001 – 2003: Facultatea de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, master în specializarea Puterea Executivă şi Administraţia Publică;

2004 – 2005: Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, master în specializarea Drept Internaţional şi Comunitar.

 

Limbi de lucru:  Română, Engleză

Afilieri:  Membru al Baroului București din 2011

 

Publicații:

 • ʺCauțiunea ca noutate în materia atribuirii contractelor de achiziție publică: inhibiție până la prohibiție a exercitării accesului la justițieʺ – Revista de Achiziții Publice, nr. 131/August 2018
 • ʺDocumentul constatator – aspecte teoretice și practiceʺ (coautor) – Revista de Achiziții Publice, nr. 133/Octombrie 2018
 • ʺAdresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire – mijloc de comunicare a unei informații sau act generator de efecte juridice?ʺ – Revista de Achiziții Publice, nr. 134/Noiembrie 2018
 • ʺDeschiderea pieței către mecanisme alternative de finanțare – Parteneriatul Public Privatʺ (coautor) – Revista de Achiziții Publice, nr. 135/Decembrie 2018
 • ʺSe poate deroga prin convenții de la competența teritorială stabilită de Legea nr. 51/2006 în materia litigiilor privind contractele care au ca obiect serviciile de utilitate publică? ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 142/Iulie 2019
 • ʺInstanța competentă să soluționeze litigiile în materia serviciilor de utilități publice-instanța de drept comun sau instanța de contencios administrativ? Legea nr. 212/2018 – incoerență și/sau omisiune?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 144/Septembrie 2019
 • ʺAccesul la achiziției publice/sectoriale/concesiunii – drept efectiv/real sau iluzoriu?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 147/Decembrie 2019
 • ʺInsolvența unui operator economic – motiv de excludere, de plano, dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publicăʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 149/Februarie 2020
 • ʺPoate fi încetată/suspendată/limitată prestarea serviciilor de salubrizare?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 151/Aprilie 2020
 • ʺEste admisibilă procedura ordonanței de plată în cazul unor pretenții ce derivă din contracte de achiziție publică/concesiune?ʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 153/Iunie 2020
 • ʺExcluderea din procedura de atribuire pentru existența unor abateri profesionale graveʺ, Revista de Achiziții Publice, nr. 155/August 2020
 • ʺCum prevenim dezangajarea fondurilor UE și aplicarea corecțiilor financiare ca urmare a unor nereguliʺ (coautor), Revista de Achiziție Publică, nr. 157/Octombrie 2020
GDPR