Publicații 2018

Layer 2

Un studiu aprofundat al textului din noul Cod civil referitor la renunțarea la compensația legală. Care este soluția practică, rațională și echitabilă, în cazul în care unul dintre debitorii-creditori renunță la compensație și celălalt opune compensația? Cum trebuie să înțelegem efectele renunțării la compensație?Doamna prof univ. dr. Marieta Avram, founding lawyer Avram Law și dl. Cristian David Samoila, consilier juridic BRD-GSG au analizat textul și implicațiile lui practice, propunând o soluție de interpretare. Articolul a apărut și în RRDP nr. 4/2018.

https://www.juridice.ro/essentials/2773/natura-juridica-si-efectele-renuntarii-la-compensatia-legala?fbclid=IwAR3xcGhVdHSKYgN0ziy0vq6QF56R5UMXdtcUyX1OqLnzB1P-zXcyt5IHGKg

Layer 2

Dna prof. univ. dr.  Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office a publicat articolul ”Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorităţii şi a puterii în dreptul privat”  în volumul omagial ”Drepturi, libertati si puteri la inceputul mileniului al III-lea”, coordonatori Marian Nicolae , Radu Rizoiu , Ioana Laura Toma-Dauceanu, Editura Universul Juridic.  

Layer 2

Un proiect special, realizat în parteneriat cu Editura Solomon, Facultatea de Drept a Universității din București, Juridice.ro și Salvați copiii. În cadrul conferinței a fost lansat volumul de articole ”Autoritatea părintească. Între măreție și decădere”, apărut la Editura Solomon, având coordonator pe dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office. În acest volum, d-na prof. univ. dr. Marieta Avram a publicat  în calitate de autor unic, articolul ” Măreție și decădere din exercițiul drepturilor părintești.

Layer 2

Dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office, a participat în data de 29 septembrie 2018, în calitate de moderator și de lector, la ”Conferința națională de drept civil – Familia și Parteneriatul civil –”, organizată de Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca și INPPA-Centrul Teritorial Cluj.

În cadrul conferinței a avut loc lansarea lucrării ”Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, coordonatori prof. univ. dr. Emese Florian și prof. univ. dr. Marieta Avram. D-na prof. univ. dr. Marieta Avram este și autor al Părții a -II-a, consacrată regimurilor matrimoniale, și v făcut o succintă prezentare a acesteia. Pe lângă schițele al căror rol principal este acela de a sintetiza și de a facilita asimilarea sau, după caz, consolidarea dreptului regimurilor matrimoniale, lucrarea cuprinde o selecție a celor mai relevante soluții din practica judecătorească, conturate în cei 7 ani de la intrarea în vigoare a Codului civil.

Totodată, în cadrul conferinței a fost lansată și lucrarea RRDP nr. 3/2018, coordonator fiind d-na prof. univ. dr. Călina Jugastru. D-na prof. univ. dr. Marieta Avram a prezentat articolul ” Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei”, publicat în acest volum, precum și unele concluzii personale în contextul propunerilor legislative de reviziuire a Constituției și de reglementare a parteneriatului înregistrat.

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-dr…/

Layer 2

La Editura Universul Juridic a apărut lucrarea “Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, ediție coordonată de dna prof. univ. dr. Emese Florian, și dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office; autori: prof. univ. dr. Marieta Avram, asist. univ. dr., av. Marius Floare, prof. univ. dr. Emese Florian, conf. univ. dr., av. Oana Ghita, conf. univ. dr., jud. Codruta Hageanu, conf. univ. dr. Lucia Irinescu, conf. univ. dr., notar Adina R. Motica, lector. univ. dr. Cristina Nicolescu.

Lucrarea “Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, organizată sub formă de 50 de fișe, comportă elemente grafice deosebite, scheme, sub formă de diagrame care “vizualizează” structura fiecărei instituții, regulile elementare și noțiunile fundamentale ale acestei ramuri de drept, menite să faciliteze cristalizarea informațiilor, cuprinzând și observații lămuritoare.

https://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/fise-de-drept-civil-dreptul-familiei

Layer 2

 ”Errare humanum est sed perseverare diabolicum…Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată” 

Un articol scris de Marieta Avram, Prof. univ. dr., Founding Lawyer Marieta Avram Law Office.

https://juridice.ro/essentials/2224/errare-humanum-est-sed-perseverare-diabolicum-despre-eroarea-curtii-constitutionale-in-decizia-nr-358-2018-si-cum-ar-putea-fi-indreptata

Layer 2

Dna. prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office, a analizat propunerea legislativă aflată în dezbatere la Camera Deputaților și adoptată de Senat, referitoare la eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor încheiate de instituțiile de credit – într-un articol apărut pe JURIDICE.ro, secțiunea Essentials:

https://juridice.ro/essentials/2134/de-la-protectia-consumatorilor-la-discriminare-in-propunerea-de-eliminare-a-caracterului-de-titlu-executoriu-al-contractelor-incheiate-de-institutiile-de-credit

Layer 2

De ce propunerea de eliminare a titlurilor executorii în materia creditului acordat consumatorilor nu are o motivare obiectivă și rezonabilă”

Un articol scris de Elena Adina Popescu, Managing Lawyer Marieta Avram Law Office, referitor la propunerea legislativa de modificare a art. 120 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în raport de caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit și de garanție încheiate de instituțiile de credit cu consumatorii.

https://www.juridice.ro/575330/de-ce-propunerea-de-eliminare-a-titlurilor-executorii-in-materia-creditului-acordat-consumatorilor-nu-are-o-motivare-obiectiva-si-rezonabila.html

Layer 2

Et resurrectionis erimus: calea de atac a apelului sau anularea hotarârii declarative de moarte?” Un articol scris de Marieta Avram, Founding Lawyer, si Mihail Vladimir Poenaru, Senior Lawyer – Marieta Avram Law Office, pe marginea soluției date în apel de Tribunalul Vaslui, în ceea ce îl privește pe cetațeanul în viață declarat mort prin hotărâre judecătorească.

https://juridice.ro/essentials/2073/et-resurrectionis-erimus-calea-de-atac-a-apelului-sau-anularea-hotararii-declarative-de-moarte

http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/et-resurrectionis-erimus-calea-de-atac-a-apelului-sau-anularea-hotararii-declarative-de-moarte

Layer 2

Prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office și Elena Adina Popescu, Managing Lawyer – Marieta Avram Law Office, despre implicațiile juridice ale notificării de dare în plată formulată de garantul ipotecar pentru stingerea datoriei debitorului persoană juridică, în sistemul Legii nr. 77/2016.

https://juridice.ro/essentials/1946/o-coada-de-cometa-notificarea-de-dare-in-plata-formulata-de-garantul-ipotecar-pentru-stingerea-datoriei-debitorului-persoana-juridica

2017

Layer 2

Marieta Avram, Founding Lawyer si Mihail Vladimir Poenaru, Senior Lawyer – Marieta Avram Law Office, despre “Noile reglementări privind inițierea negocierii colective forțate în Dreptul muncii și plata indemnizației de creștere a copilului“, intr-un articol publicat in BizLawyer.

Asistăm la adoptarea unor reglementări legale atipice, având în vedere că, pe de-o parte, sunt norme temporare, și, pe de altă parte, norme de ordine publică, cum sunt normele fiscale, fac obiectul unei negocieri colective, mai cu seama aceste negocieri fiind impuse chiar de către legiuitor.

http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/noile-reglementari-privind-initierea-negocierii-colective-fortate-in-dreptul-muncii-si-plata-indemnizatiei-de-crestere-a-copilului

Layer 2

”Reconsensualizarea contractului de muncă și alte modificări recente ale Codului Muncii”. Un articol scris de Marieta Avram, Founding Lawyer & Mihail Vladimir Poenaru, Senior Lawyer – Marieta Avram Law Office.

Dincolo de unele aspecte care rămân în continuare discutabile, incomplet reglementate sau controversate, autorii apreciază că revenirea la consensualismul raporturilor juridice de dreptul muncii reprezintă soluția juridică și socială firească pentru aceste tipuri de raporturi juridice a căror existență nu mai este condiționată de forma scrisă impusă ad validitatem.

http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/reconsensualizarea-contractului-de-munca-si-alte-modificari-recente-ale-codului-muncii

Layer 2

Prof. univ. dr. Marieta Avram, founding lawyer Marieta Avram Law Office, despre “Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș

https://juridice.ro/essentials/1228/efectul-suspensiv-al-notificarii-de-dare-in-plata-oglindit-in-decizia-curtii-constitutionale-nr-932017-o-sabie-cu-dublu-tais

Layer 2

Prof. univ. dr. Marieta Avram, founding lawyer Marieta Avram Law Office, despre “Dilema (ne)indisponibilizării după suspendarea urmării silite prin poprire bancară”.

https://juridice.ro/essentials/1213/dilema-neindisponibilizarii-dupa-suspendarea-urmarii-silite-prin-poprire-bancara

Layer 2

” O falsă alarmă în mediul bancar”. Un articol scris de  Prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office și Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GSG.

 https://juridice.ro/essentials/1022/legea-nr-172017-o-falsa-alarma-in-mediul-bancar

GDPR