Publicații 2021

Layer 2

”Affectio matrimonii versus căsătoria fictivă (de conveniență) în dreptul național și european”: un studiu elaborat de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și publicat în vol. III ” Aparența în drept. In honorem Flavius Antoniu Baias”, Editura Hamangiu 2021, p. 3-21.

Layer 2

”Considerații privind executarea silită împotriva moștenitorilor”: un studiu elaborat de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dl. Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GSG. Studiul a apărut și în RRDP nr. 1/2021.

Link: https://www.juridice.ro/essentials/4624/consideratii-privind-executarea-silita-impotriva-mostenitorilor

Layer 2

”Contestația la executare. Efecte controversate cu privire la soarta dreptului de proprietate asupra imobilului urmărit” : un amplu studiu elaborat de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dl. Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GSG.   

Link: https://www.juridice.ro/essentials/4966/contestatia-la-executare-efecte-controversate-cu-privire-la-soarta-dreptului-de-proprietate-asupra-imobilului-urmarit

Layer 2

”Piua! Suspendarea judiciară în contenciosul administrativ. Aspecte practice” : un articol publicat de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dl. Alin Cincă, avocat în cadrul Avram Law.

Link: https://www.juridice.ro/essentials/5078/piua-suspendarea-judiciara-in-contenciosul-administrativ-aspecte-practice

Publicații 2020

Layer 2

„Nulitatea amiabilă (extrajudiciară) poate să fie și unilaterală?”: un articol publicat de dna prof. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law în volumul dedicat omagierii profesorului Gh. Beleiu, intitulat „Actul juridic în Noul cod civil. Probleme teoretice cu implicații practice”, Editura Solomon, 2020.  

Layer 2

„Notificările de non-dare în plată în contextul Legii nr. 77/2016, modificată și completată prin Legea nr. 52/2020”: o analiză a naturii juridice și a efectelor controversate ale notificării de echilibrare (adaptare) a contractului de credit, publicată de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dl. Alin Cincă, avocat în cadrul Avram Law.

https://www.juridice.ro/essentials/4402/notificarile-de-non-dare-in-plata-in-contextul-legii-nr-77-2016-modificata-si-completata-prin-legea-nr-52-2020

Layer 2

„Un nou virus în procedura executării silite: înscrierea în RNPM a titlurilor executorii sub semnătură privată”: un amplu studiu elaborat de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dl. Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GSG despre modificarea adusă publicității mobiliare prin Legea nr. 196/2020, care condiționează punerea în executare a înscrisurilor sub semnătură privată de înscrierea în RNPM. Sunt analizate diversele interpretări, sunt evidențiate contradicțiile intrinseci și extrinseci ale reglementării, precum și potențialele vicii de neconstituționalitate. Studiul a apărut și în RRDP nr. 3/2020.

 

https://www.juridice.ro/essentials/4305/un-nou-virus-in-procedura-executarii-silite-inscrierea-in-rnpm-a-titlurilor-executorii-sub-semnatura-privata

Layer 2

„Prescripția extinctivă în procedura insolvenței debitorului profesionist, precum și în raporturile cu cei obligați alături sau pentru acesta”: o analiză aprofundată a problemelor teoretice și practice la intersecția a două instituții de o mare complexitate: prescripția și insolvenții, realizată de dna av. prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dl. Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GSG. Studiul a apărut și în RRDP nr. 2/2020.

 

https://www.juridice.ro/684851/prescriptia-extinctiva-in-procedura-insolventei-debitorului-profesionist-precum-si-in-raporturile-cu-cei-obligati-alaturi-sau-pentru-acesta.html

Layer 2

Protecția consumatorului se face „ca sarea în bucate”: prin măsuri necesare și fără excese (despre Ordonanța CJUE în cauza C-75/19): punctul de vedere al dnei   prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law cu privire la necesitatea aplicării echilibrate, cu discernământ, a ordonanței CJUE privind posibilitatea invocării caracterului abuziv al unor clauze pe calea contestației la executare.

 

Link: https://www.juridice.ro/essentials/3503/protectia-consumatorului-se-face-ca-sarea-in-bucate-prin-masuri-necesare-si-fara-excese-despre-ordonanta-cjue-in-cauza-c-75-19M

Layer 2

De ce rata DAE trebuie să fie unică, dar poate să nu fie fixă (Despre Decizia CJUE în cauza C290/2019: o necesară clarificare a conținutului hotărârii C.J.U.E. cu privire la evoluția DAE, prezentată de dna av. prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dna av. Adina-Elena Tătaru, partener Avram Law.

https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/de-ce-rata-dae-trebuie-sa-fie-unica-dar-poate-sa-nu-fie-fixa-despre-decizia-cjue-in-cauza-c2902019?fbclid=IwAR07zK3IsdvSyr0OMIfsC5jVQT2CU4INLMaUOskH3Im7oblraPBPFKwdRhc

2019

Layer 2

„Considerații privind accesiunea imobiliară artificială, cu privire specială asupra situației în care constructorul a constituit un drept de ipotecă asupra construcției”: un articol publicat de dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer dl. Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GS. Densitatea și tensiunea intelectuală a argumentelor prezentate sunt pe măsura problemelor complicate pe care le implică accesiunea imobiliară artificială în reglementarea din Codul civil, în raport cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și jurisprudența instanței supreme. Studiul a apărut și în RRDP nr. 4/2019.

https://www.juridice.ro/essentials/3388/consideratii-privind-accesiunea-imobiliara-artificiala-cu-privire-speciala-asupra-situatiei-in-care-constructorul-a-constituit-un-drept-de-ipoteca-asupra-constructiei

Layer 2

„Jurnal de front: decizii legislative și contra-decizii cu impact în mediul financiar-bancar”: un articol publicat de dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer în  RRDP nr. 3/2019. Legiuitorul modern nu mai are aura unei autorități superioare oamenilor, rațională și morală, asupra căreia pogoară harul divin, asemenea lui Moise, care se urcă pe munte și primește legile de la Dumnezeu: „Iată legile pe care le vei pune înaintea lor…” (Exodul, 21). Articolul ilustrează degradarea continuă a calității procesului legislativ cu impact în mediul financiar-bancar.  

Layer 2

Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune in logica autorității si a puterii în dreptul privat: un studiu publicat de dna   prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law in RRDP nr. 2/2019. Puterea și autoritatea sunt două categorii de prerogative juridice distincte de drepturile subiective civile, destul de răspândite în sfera dreptului privat. Cu toate acestea, la nivel doctrinar, delimitările conceptuale sunt încă timide. Luând ca reper puterea de reprezentare, ca prototip al puterii civile, pe de o parte, și autoritatea părintească, pe de altă parte, ca prototip al autorității în dreptul privat, analiza logică a celor două concepte fundamentale relevă atât faptul că ele sunt autonome, cât și faptul că ele coexistă în cadrul mai multor instituții juridice. ”Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”, exprimă sintetic ideea că, atât reprezentarea, cât și autoritatea încorporează o bogată paletă de semnificații logice și de valori juridice, morale și spirituale. 

Layer 2

Și Decizia ÎCCJ nr. 56/2019 menține impreviziunea din Legea dării în plată în matca ei judiciară originară: un articol elaborat de dna av. prof. dna prof univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law,  care  explicitează  falsa problemă a așa-zisei ”impreviziuni subiective”.

https://www.juridice.ro/essentials/3366/si-decizia-iccj-nr-56-2019-mentine-impreviziunea-din-legea-darii-in-plata-in-matca-ei-judiciara-originara

Layer 2

„Inutila exortație a prezumțiilor de impreviziune în Legea dării în plată” : Dna  prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law face o analiză a prezumțiilor de impreviziune, în perspectiva deciziei Curții Constituționale.

https://www.juridice.ro/essentials/3363/inutila-exortatie-a-prezumtiilor-de-impreviziune-in-legea-darii-in-plata

Layer 2

De la Ana, la Caiafa: Interogații și soluții privind locuința alternantă a minorului”, un articol publicat de dna av. prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Avram Law și dna Cătălina Mocanu, avocat Avram Law, în Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2019.  Este legală  locuința alternantă a minorului în contextul Codului civil? Este o soluție dezirabilă din perspectiva interesului superior al copilului?

2018

Layer 2

Un studiu aprofundat al textului din noul Cod civil referitor la renunțarea la compensația legală. Care este soluția practică, rațională și echitabilă, în cazul în care unul dintre debitorii-creditori renunță la compensație și celălalt opune compensația? Cum trebuie să înțelegem efectele renunțării la compensație?Doamna prof univ. dr. Marieta Avram, founding lawyer Avram Law și dl. Cristian David Samoila, consilier juridic BRD-GSG au analizat textul și implicațiile lui practice, propunând o soluție de interpretare. Articolul a apărut și în RRDP nr. 4/2018.

https://www.juridice.ro/essentials/2773/natura-juridica-si-efectele-renuntarii-la-compensatia-legala?fbclid=IwAR3xcGhVdHSKYgN0ziy0vq6QF56R5UMXdtcUyX1OqLnzB1P-zXcyt5IHGKg

Layer 2

Dna prof. univ. dr.  Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office a publicat articolul ”Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine: o incursiune în logica autorităţii şi a puterii în dreptul privat”  în volumul omagial ”Drepturi, libertati si puteri la inceputul mileniului al III-lea”, coordonatori Marian Nicolae , Radu Rizoiu , Ioana Laura Toma-Dauceanu, Editura Universul Juridic.  

Layer 2

Un proiect special, realizat în parteneriat cu Editura Solomon, Facultatea de Drept a Universității din București, Juridice.ro și Salvați copiii. În cadrul conferinței a fost lansat volumul de articole ”Autoritatea părintească. Între măreție și decădere”, apărut la Editura Solomon, având coordonator pe dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office. În acest volum, d-na prof. univ. dr. Marieta Avram a publicat  în calitate de autor unic, articolul ” Măreție și decădere din exercițiul drepturilor părintești.

Layer 2

Dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office, a participat în data de 29 septembrie 2018, în calitate de moderator și de lector, la ”Conferința națională de drept civil – Familia și Parteneriatul civil –”, organizată de Editura Universul Juridic, în parteneriat cu Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca și INPPA-Centrul Teritorial Cluj.

În cadrul conferinței a avut loc lansarea lucrării ”Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, coordonatori prof. univ. dr. Emese Florian și prof. univ. dr. Marieta Avram. D-na prof. univ. dr. Marieta Avram este și autor al Părții a -II-a, consacrată regimurilor matrimoniale, și v făcut o succintă prezentare a acesteia. Pe lângă schițele al căror rol principal este acela de a sintetiza și de a facilita asimilarea sau, după caz, consolidarea dreptului regimurilor matrimoniale, lucrarea cuprinde o selecție a celor mai relevante soluții din practica judecătorească, conturate în cei 7 ani de la intrarea în vigoare a Codului civil.

Totodată, în cadrul conferinței a fost lansată și lucrarea RRDP nr. 3/2018, coordonator fiind d-na prof. univ. dr. Călina Jugastru. D-na prof. univ. dr. Marieta Avram a prezentat articolul ” Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei”, publicat în acest volum, precum și unele concluzii personale în contextul propunerilor legislative de reviziuire a Constituției și de reglementare a parteneriatului înregistrat.

https://www.universuljuridic.ro/conferinta-nationala-de-dr…/

Layer 2

La Editura Universul Juridic a apărut lucrarea “Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, ediție coordonată de dna prof. univ. dr. Emese Florian, și dna prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office; autori: prof. univ. dr. Marieta Avram, asist. univ. dr., av. Marius Floare, prof. univ. dr. Emese Florian, conf. univ. dr., av. Oana Ghita, conf. univ. dr., jud. Codruta Hageanu, conf. univ. dr. Lucia Irinescu, conf. univ. dr., notar Adina R. Motica, lector. univ. dr. Cristina Nicolescu.

Lucrarea “Fișe de drept civil. Dreptul familiei”, organizată sub formă de 50 de fișe, comportă elemente grafice deosebite, scheme, sub formă de diagrame care “vizualizează” structura fiecărei instituții, regulile elementare și noțiunile fundamentale ale acestei ramuri de drept, menite să faciliteze cristalizarea informațiilor, cuprinzând și observații lămuritoare.

https://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/fise-de-drept-civil-dreptul-familiei

Layer 2

 ”Errare humanum est sed perseverare diabolicum…Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată” 

Un articol scris de Marieta Avram, Prof. univ. dr., Founding Lawyer Marieta Avram Law Office.

https://juridice.ro/essentials/2224/errare-humanum-est-sed-perseverare-diabolicum-despre-eroarea-curtii-constitutionale-in-decizia-nr-358-2018-si-cum-ar-putea-fi-indreptata

Layer 2

Dna. prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office, a analizat propunerea legislativă aflată în dezbatere la Camera Deputaților și adoptată de Senat, referitoare la eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor încheiate de instituțiile de credit – într-un articol apărut pe JURIDICE.ro, secțiunea Essentials:

https://juridice.ro/essentials/2134/de-la-protectia-consumatorilor-la-discriminare-in-propunerea-de-eliminare-a-caracterului-de-titlu-executoriu-al-contractelor-incheiate-de-institutiile-de-credit

Layer 2

De ce propunerea de eliminare a titlurilor executorii în materia creditului acordat consumatorilor nu are o motivare obiectivă și rezonabilă”

Un articol scris de Elena Adina Popescu, Managing Lawyer Marieta Avram Law Office, referitor la propunerea legislativa de modificare a art. 120 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în raport de caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit și de garanție încheiate de instituțiile de credit cu consumatorii.

https://www.juridice.ro/575330/de-ce-propunerea-de-eliminare-a-titlurilor-executorii-in-materia-creditului-acordat-consumatorilor-nu-are-o-motivare-obiectiva-si-rezonabila.html

Layer 2

Et resurrectionis erimus: calea de atac a apelului sau anularea hotarârii declarative de moarte?” Un articol scris de Marieta Avram, Founding Lawyer, si Mihail Vladimir Poenaru, Senior Lawyer – Marieta Avram Law Office, pe marginea soluției date în apel de Tribunalul Vaslui, în ceea ce îl privește pe cetațeanul în viață declarat mort prin hotărâre judecătorească.

https://juridice.ro/essentials/2073/et-resurrectionis-erimus-calea-de-atac-a-apelului-sau-anularea-hotararii-declarative-de-moarte

http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/et-resurrectionis-erimus-calea-de-atac-a-apelului-sau-anularea-hotararii-declarative-de-moarte

Layer 2

Prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office și Elena Adina Popescu, Managing Lawyer – Marieta Avram Law Office, despre implicațiile juridice ale notificării de dare în plată formulată de garantul ipotecar pentru stingerea datoriei debitorului persoană juridică, în sistemul Legii nr. 77/2016.

https://juridice.ro/essentials/1946/o-coada-de-cometa-notificarea-de-dare-in-plata-formulata-de-garantul-ipotecar-pentru-stingerea-datoriei-debitorului-persoana-juridica

2017

Layer 2

Marieta Avram, Founding Lawyer si Mihail Vladimir Poenaru, Senior Lawyer – Marieta Avram Law Office, despre “Noile reglementări privind inițierea negocierii colective forțate în Dreptul muncii și plata indemnizației de creștere a copilului“, intr-un articol publicat in BizLawyer.

Asistăm la adoptarea unor reglementări legale atipice, având în vedere că, pe de-o parte, sunt norme temporare, și, pe de altă parte, norme de ordine publică, cum sunt normele fiscale, fac obiectul unei negocieri colective, mai cu seama aceste negocieri fiind impuse chiar de către legiuitor.

http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/noile-reglementari-privind-initierea-negocierii-colective-fortate-in-dreptul-muncii-si-plata-indemnizatiei-de-crestere-a-copilului

Layer 2

”Reconsensualizarea contractului de muncă și alte modificări recente ale Codului Muncii”. Un articol scris de Marieta Avram, Founding Lawyer & Mihail Vladimir Poenaru, Senior Lawyer – Marieta Avram Law Office.

Dincolo de unele aspecte care rămân în continuare discutabile, incomplet reglementate sau controversate, autorii apreciază că revenirea la consensualismul raporturilor juridice de dreptul muncii reprezintă soluția juridică și socială firească pentru aceste tipuri de raporturi juridice a căror existență nu mai este condiționată de forma scrisă impusă ad validitatem.

http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/reconsensualizarea-contractului-de-munca-si-alte-modificari-recente-ale-codului-muncii

Layer 2

Prof. univ. dr. Marieta Avram, founding lawyer Marieta Avram Law Office, despre “Efectul suspensiv al notificării de dare în plată oglindit în Decizia Curții Constituționale nr. 93/2017: o sabie cu dublu tăiș

https://juridice.ro/essentials/1228/efectul-suspensiv-al-notificarii-de-dare-in-plata-oglindit-in-decizia-curtii-constitutionale-nr-932017-o-sabie-cu-dublu-tais

Layer 2

Prof. univ. dr. Marieta Avram, founding lawyer Marieta Avram Law Office, despre “Dilema (ne)indisponibilizării după suspendarea urmării silite prin poprire bancară”.

https://juridice.ro/essentials/1213/dilema-neindisponibilizarii-dupa-suspendarea-urmarii-silite-prin-poprire-bancara

Layer 2

” O falsă alarmă în mediul bancar”. Un articol scris de  Prof. univ. dr. Marieta Avram, Founding Lawyer Marieta Avram Law Office și Cristian David Samoilă, consilier juridic BRD-GSG.

 https://juridice.ro/essentials/1022/legea-nr-172017-o-falsa-alarma-in-mediul-bancar

GDPR